FAST BUYING, SELLING & RENTING, CALL @ 9841570333, 9851065187

Listing ID: 6110
Viewed: 1546 times
Beautiful piece of land on sale at Bhaktapur !

Per Aana: Rs 600,000

Listed by: www. homektm.com

Mobile: 9801117335, 9751002347

Email this listing to agent

City: Bhaktapur
District: Bhaktapur
Address: Chhaling
Land Type: Residential
Neighborhood:
Country: Nepal
Per aana: Rs 600,000
Elevation: South
Land size: 4 aana
Access road width : 20 ft.
Status: Active
Per Ropani/Kattha: Call For Price
Full Address: Bhaktapur, Chhaling
Full Description:
भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट करिब ३ कि.मि. उत्तर, खरिपाटी हुँदै उत्तर ओम शान्ति संगैको ठुलो प्लानिंगमा यो घडेरी अबस्थित छ |
 

घडेरीको विशेषताहरु :-

१) २० फिटेबाटोसंग जोडिएको दक्षिन मोहोडाको चारकुना प्लट मिलेको रुमाल जस्तो आकार भएको घडेरी 
२) मूल प्लानिङ्गलाइ कालोपत्रे पिच सडकसंग जोडिएको त्यसपछि भित्रिबाटो २० फिटे ग्रविल बाटो र बिधुत पोलिंग गरि पूर्वाधार सम्पन्न गरिने |
हालमै बिधुत, पानीको सुबिधा भएको,
३ ) अत्याधुनिक बिधि अपानाइ प्लात्टिंग गरिएको छ | मूल सडकमा निस्कन चार वटा निकासको लागि विकल्प राखिएको छ | यो प्लानिङ्गमा बसोबास गर्नेहरुको सुबिधाको लागि, सामाजिक कार्य तथा खेल स्थलको निमित्व पार्क स्थलको लागि प्रसस्तै खुला ठाउँ छोडिएको छ |
४) वरिपरि उत्तर, पश्चिम, दक्षिन, पुर्ब चारैतर्फ बसोबास भएकोले, घर निर्माण गर्न परे एकान्तको अनुभव हुने छैन |
५) घडेरीबाट सुन्दर दृश्यको अबलोकन गर्न सकिने, मनोरम ठाउँमा यो घडेरी अबस्थित छ |
६) मूल्य प्रति आना रु ६ लाख मात्र, (७) घडेरीको मोहोडा ३४ फिटको छ |

 
 कृपया कल गर्दा लिस्टीङ्ग नम्बर भन्नुहोला:-:-  Listing No 6110                                

Contact Raju Limbu  9801117335 / 9851117335


This listing has been posted at 09/05/2017 and updated at 09/05/2017.