FAST BUYING, SELLING & RENTING, CALL @ 9841570333, 9851065187

Listing ID: 6134
Viewed: 765 times
A bungalow in one ropany on rent at Baneswor, Kathmandu !

Rent: Rs 180,000

Listed by: www. homektm.com

Mobile: 9801117335, 9751002347

Email this listing to agent

City: Kathmandu
District: Kathmandu
Address: Baneswor
Furnishing Type: unfurnished
Beds: 6
Baths: 2
Floors: 2 story
Rental Type: Bungalow
Country: Nepal
Elevation: East
Rent: Rs 180,000
USD: $
Land size: 1 ropani
Status: Active
Full Address: Baneswor, Kathmandu
Full Description: काठमाडौँ बानेश्वोरमा १ रोपनी कम्पाउण्डमा निर्मित बंगलो भाडामा छ | यो बंगलोमा जम्मा किचेन सहित ११ कोठा र २ बाथरुम छ | वरिपरि सबैतर्फ खुला हुनाले कोठाहरु उज्याला छन् | मासिक भाडा रु १८००००/ ( ट्याक्ससमेतको ) प्रसस्तै पार्किङ्ग गर्ने ठाउँ छ | बाटोलाई भर्खरै चौडा गरिएकोले, फराकिलो बाटो हुनका साथै वरिपरिको बाताबरण सफा र शान्त छ | यो बंगलो कुनै प्रोजेक्ट अफिस, Montessori , आदिको लागि उपयुक्त हुन्छ | | . कृपया कल गर्दा लिस्टीङ्ग नम्बर भन्नुहोला:-:- Listing No - 1620 Contact : Raju Limbu 9801117335 / 9851117335
This listing has been posted at 01/06/2017 and updated at 01/06/2017.