FAST BUYING, SELLING & RENTING: 9841570333, 9851054292, 9851065187


Listing ID: 6319
Viewed: 143 times
Modern house for rent at Maligaon, Kathmandu !

Rent: Rs 150,000

Listed by: www. homektm.com

Mobile: 9801117335, 9851117335

Email this listing to agent

City: Kathmandu
District: Kathmandu
Exact Location: Maligaon
Address: Maligau
Furnishing Type: unfurnished
Beds: 5
Baths: 5
Rental Type: Flat-system
Country: Nepal
Elevation: South
Rent: Rs 150,000
USD: $
Land size: 1 ropany
Status: Active
Full Address: Maligau, Kathmandu
Full Description:

काठमाडौँ हाँडीगाउ नजिकै मालीगाउमा १ रोपनी कम्पाउण्डमा निर्मित बंगलो भाडामा छ | यो बंगलो जम्मा ५ बेडरुम, ५ वटा बाथरुम, २ वटा साना कोठाहरु, २ लिविंग-रूम, किचेन, छ | पाले घर छ | आइएनजीओ , एनजीओ वा कुनै प्रकारको अफिस जस्तो हाइड्रो प्रोजेक्ट आदिको लागि उपयुक्त हुन्छ | मासिक भाडा रु १५०,०००/ मात्र

कृपया कल गर्दा लिस्टीङ्ग नम्बर भन्नुहोला:-:-  Listing No - 1988                

Contact :  Raju Limbu  9801117335 / 9851117335


This listing has been posted at 06/02/2018 and updated at 06/02/2018.