FAST BUYING, SELLING & RENTING, CALL @ 9841570333, 9851065187

Listing ID: 6028
Viewed: 1478 times
A beautiful piece of land on sale at Mulpani, Kathmandu !

Per Aana: Rs 850,000

Listed by: www. homektm.com

Mobile: 9801117335, 9751002347

Email this listing to agent

City: Chagunarayan
District: Bhaktapur
Address: Mulpani
Land Type: Residential
Neighborhood:
Country: Nepal
Per aana: Rs 850,000
Elevation: South-East
Land size: 3 aana
Access road width : 12 ft
Status: Active
Per Ropani/Kattha: Call For Price
Full Description:
मुलपानी चौरबाट पुर्बतर्फ नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेज आसपासमा ०-३-०-० ( तीन आना ) छेत्रफलको सुन्दर घडेरी बिक्रीमा छ | पूर्व-दक्षिन मोहोडाको घडेरी हो | वरिपरि घर बनिसकेको, पुरानो प्लटिंगमा घडेरी छ | बिजुली लाइन उपलब्ध छ | सजिलैसंग बोरिङ्ग गरेर सफापानी सुबिधा लिनसकिन्छ | अलिकति उचाईमा यो घडेरी रहेकोले राम्ररी दृश्य अबलोकन गर्नसकिने ठाउँमा घडेरी छ | आबासको लागि अति उत्तम छ | मूल्य प्रति आना रु ८५०,०००/
 कृपया कल गर्दा लिस्टीङ्ग नम्बर भन्नुहोला:-:-  Listing No 6028                                 Contact Raju Limbu  9801117335 / 9851117335

This listing has been posted at 22/01/2017 and updated at 22/01/2017.