FAST BUYING, SELLING & RENTING, CALL @ 9841570333, 9851054292


Listing ID: 6049
Viewed: 1203 times
8 kattha commercial land on sale at Kamalamai Sindhuli!

Listed by: Prakash Subba

Mobile: 9802070333, 9841570333

Email this listing to agent

City: Kamalamai
District: Sindhuli
Address: Kamalamai
Land Type: Commercial
Neighborhood: District Court Sindhuli
Per aana: Call For Price
Rent: Call For Price
Land size: 8 kattha
Access road width : B P Highway
Status: Active
Full Address: Sindhuli District, just opposite up flat land of Distruct Court Sindhuli.
Full Description: A commercial single plot of 8 kattha land on sale at Kamalamai Sindhuli. सिन्धुली सदरमुकाम जिल्ला अदालत को अगाडी बाटो माथि मोड मा दुइ तर्फ बि पी राजमार्ग मा जोडिएको ८ कट्ठा ब्यापारिक जमिन बिक्रीमा छ/ यो जग्गा पुरै फुटबल मैदान जस्तो सम्म परेको छ/ सिन्धुली सदरमुकाम मध्ये सबै भन्दा राम्रो जग्गा मा गनिन्छ / मूल्य को हक मा के कति सम्म हाल्ने हो मिलाएर दिने व्यवस्था छ/
This listing has been posted at 16/02/2017 and updated at 16/02/2017.