FAST BUYING, SELLING & RENTING: 9841570333, 9851054292, 9851065187


Listing ID: 6111
Viewed: 955 times
3 story house on rent at Balaju, Kathmandu !

Rent: Rs 80,000

Listed by: www. homektm.com

Mobile: 9801117335, 9851117335

Email this listing to agent

City: Kathmandu
District: Kathmandu
Address: Balaju
Furnishing Type: Semi Furnished
Beds: 10
Baths: 6
Floors: 3 story
Rental Type: Flat-system
Country: Nepal
Elevation: South
Rent: Rs 80,000
USD: $
Land size: 4 aana
Access road width : 14
Status: Active
Full Address: Balaju, Kathmandu
Full Description:
काठमाडौँ बालाजुमा गेस्ट हाउस संचालन गर्न उपयुक्त ३ तल्ले घर भाडामा छ | यो घरमा किचेन सहित जम्मा १४ कोठा र ६ बाथरुम छ | एउटा कारको लागि पार्किङ्ग स्थल छ | प्रसस्तै खानेपानी छ | दक्षिन फर्खिएको घर भएकोले कोठाहरु उज्याला र सफा छ | प्लास्टर पेरिस कार्निस, मार्बलले सुज्जजित अति नै सुन्दर घर छ | मासिक भाडा रु ८०,०००/ नोट: ( ५ महिनाको एक मुस्ट भाडा एडभान्स बापत भुक्तान गर्नुपर्ने छ | ) |
 कृपया कल गर्दा लिस्टीङ्ग नम्बर भन्नुहोला:-:-  Listing No 6111                                

Contact Raju Limbu  9801117335 / 9851117335


This listing has been posted at 10/05/2017 and updated at 10/05/2017.