FAST BUYING, SELLING & RENTING: 9841570333, 9851054292, 9851065187


Listing ID: 6254
Viewed: 468 times
Housing Project Urgent Sale In Kathmandu!

Per Aana: Rs 700,000

Listed by: Prakash Subba

Mobile: 9802070333, 9841570333

Email this listing to agent

City: Kirtipur
District: Kathmandu
Exact Location: Machhegaun
Address: Machhegaun
Land Type: Development
Neighborhood: Puspalal Park
Country: Nepal
Per aana: Rs 700,000
Elevation: East
Land size: 12 ropani
Access road width : 16 ft
Status: Sold
Per Ropani/Kattha: Call For Price
Full Address: Machhegaun, 6.5 KM from the Balkhu ring road, 10 minus drive from the Balkhu ring road. 200 meter upside from Machhegaun bus stop. Closed to Puspalal Park. For exact location View a map of the area
Full Description: सम्पर्क : ९८०२०७०३३३
तु बिक्रीमा :
काठमाडौँ बल्खु रिङ्ग रोड बाट ६.६ कि मी दुरी, बल्खु रिङ्ग रोड बाट १० मिनेट मा पुगिने, कालो पत्रे पिच बाट मात्र ३ कित्ता भित्र, १२ रोपनी पर्खाल ले घेरिएको जग्गा र सो जग्गामा रु ३ करोड ५० लाख भन्दा बडी को निर्मार्ण भएको संरचनाहरु तु बिक्रीमा छ/ यो एउटा हौजिंग तथा अपार्टमेन्ट को लागि सुरु गरिएको प्रोजेक्ट हो/ यो प्रोजेक्ट लाई नगर बिकाश आयोजना ले समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ/ यो प्रोजेक्ट तु बेच्नु परेको हुनाले मूल्य मात्र १२ करोड ५० लाख नेट मतलब कर हरु बाहेक राखिएको छ/ यो बिक्रि मूल्य प्रति आना मात्र ७ लाख हुन आउञ्छ ताकि यो जग्गा को आसपास मा रु १० लाख देखि रु १५ लाख सम्म खरिद बिक्रि भएको छ/
यो प्रोजेक्ट को बिसेषता हरु:
नगरबिकाश बाट हौजिंग तथा अपार्टमेन्ट निर्मार्ण गरि बिक्रि गर्न सकिने साथै अपार्टमेन्ट होटेल बनाउन सकिने स्वीकृति पाएको /
नगरबिकाश बाट सम्पूर्ण नक्सा हरु पास भएको/
काठमान्डू उपत्यका लगायत हिमाल हरुको मनोरम दृश्य देखिने,
बल्खु चक्रपथ बाट १० मिनेट मा पुगिने,
पिच बाटो बाट ३ कित्ता मात्र भित्र,
This listing has been posted at 12/11/2017 and updated at 06/12/2017.