FAST BUYING, SELLING & RENTING, CALL @ 9841570333, 9851065187

Listing ID: 6117
Viewed: 1366 times
A New house for sale at Shuryabinayak Bhaktapur!

Price: Rs 19,500,000

Listed by: Prakash Subba

Mobile: 9802070333, 9841570333

Email this listing to agent

City: Bhaktapur
District: Bhaktapur
Address: Shuryabinayak
Beds: 6
Baths: 4
Floors: Two and half
Country: Nepal
Age Of Home: New
Price: Rs 19,500,000
Elevation: East
Home Type: Flat-system
Land size: 4 aana
Access road width : 16 ft
Status: Sold
Full Address: Paribartan Tole also known as Darjeeling Height.
Full Description: भक्तपुर शुर्यबिनायक चोक बाट १ कि मि दक्षिण परिबर्तन टोल (यो ठाउलाई दर्गीलिंग हाइट पनि भनिन्छ ) मा ४ आना मा बनेको फलाट सिस्टम को नयाँ घर बिक्रीमा छ / १६ फिटे बाटोले छोएको यो घर मा भुइँ तल्ला मा ४ कोठा को फलाट छ, माथि को तल्ला मा ४ बेडरुम , ३ बाथरूम, २ लिविंग रुमहरु छन्/ पूर्ण रुप मा फिनिशिंग गरेर दिने हो/ मूल्य रु १ करोड ९५ लाख मात्र/
This listing has been posted at 16/05/2017 and updated at 03/01/2018.