FAST BUYING, SELLING & RENTING, CALL @ 9841570333, 9851065187

Listing ID: 6148
Viewed: 1654 times
A New House For Sale At Bhaisepati!

Price: Rs 16,500,000

Listed by: Prakash Subba

Mobile: 9802070333, 9841570333

Email this listing to agent

City: Lalitpur
District: Lalitpur
Address: Bhaisepati
Beds: 5
Baths: 3
Floors: Two and half
Country: Nepal
Age Of Home: Brand New
Price: Rs 16,500,000
Elevation: East
Home Type: Flat-system
Land size: 3 aana
Access road width : 13 ft
Status: Sold
Full Address: Bhaisepati Lalitpur View a map of the area
Full Description: भैसेपाटी चोक पुलिस चौकी पछाडी हिडेर ५ मिनेट मा पुगिने ठाउँ मा ३ आना जग्गा मा बनेको साढे २ तल्ले नया पिलर वाला घर बिक्रीमा छ/ जहाँ एउटा सानो कार र २/३ वटा मोटर साइकल राख्न सकिने ठाउँ पनि छ/ यो घर को भुइँ तल्ल मा १ बेड रुम, १ लिविंग रुम, १ किचन डाइनिङ्ग रुम, अनि १ बाथरुम हरु छन्/ पहिलो तल्ल मा ३ वटा बेड रुम र १ बाथरुम हरु छन्/ त्यस्तै गरेर सबै भन्दा माथिको तल्ल मा एउटा किचन डाइनिङ्ग, एउटा बेड रुम, अनि एउटा बाथरुम र खुल्ला कौशी छ/
This listing has been posted at 13/06/2017 and updated at 11/11/2017.