FAST BUYING, SELLING & RENTING, CALL @ 9841570333, 9851065187

Listing ID: 6123
Viewed: 898 times
A commercial House @ Nayabazar Kathmandu!

Listed by: Prakash Subba

Mobile: 9802070333, 9841570333

Email this listing to agent

City: Kathmandu
District: Kathmandu
Address: Nayabazar
Land Type: Commercial
Neighborhood: Old Garden Hotel
Age Of Home: 5 years
Per aana: Call For Price
Elevation: East
Rent: Call For Price
Home Type: Commercial
Land size: 5.5 aana
Access road width : 8 meter
Status: Sold
Full Address: Nayabazar Kathmandu, near Old Garden Hotel.
Full Description: नयाँबजार काठमाडौँ सोरखुट्टे चोक बाट पहिलेको होटेल गार्डेन बाट सामाखुशी तिर जाने बाटोमा साढे ५ आना जग्गा मा बनेको घर ५ वटा शटर भएको र माथिको हरेक तल्ला मा ६ वटा कोठा (किचन समेत ) र २ वटा टोइलेट हरु छन्/ यो घरमा जम्मा २६ वटा कोठा हरु छन्/ भाडा खाने महानुभाब हरुलाई अति उपयुक्त घर हो/ मूल्य रु ४ करोड, मिलाएर दिने/
This listing has been posted at 23/05/2017 and updated at 05/08/2017.