FAST BUYING, SELLING & RENTING, CALL @ 9841570333, 9851065187

Listing ID: 6119
Viewed: 1042 times
10 aana land for sale at Sukedhara Kathmandu!

Per Aana: Rs 2,500,000

Listed by: Prakash Subba

Mobile: 9802070333, 9841570333

Email this listing to agent

City: Kathmandu
District: Kathmandu
Address: Sukedhara
Land Type: Residential
Country: Nepal
Per aana: Rs 2,500,000
Elevation: South
Land size: 10 aana
Access road width : 13 ft (1 kitta inside from 20 ft road)
Status: Active
Per Ropani/Kattha: Call For Price
Full Address: View a map of the area
Full Description: सुकेधारा रिङ्ग रोड बाट करिब ५०० मीटर भित्र, लक्ष्मी बैंक बाट देब्रे ठुलो बाटो हुँदै जाने, जहाँ फिनिशिंग नगरेको अग्लो अपार्टमेन्ट भन्दा अलि पर पहिलो दाहिने २० फिटे बाटो बाट १ कित्ता भित्र १० आना जग्गा बिक्रीमा छ/ उक्त जग्गा मा १३ फिटे बाटो ले छोएको छ/ दक्षिण मोहडा को जग्गा हो जसमा अगाडी २८ फिट मोहडा छ, पछाडी ४१ फिट छ/ मूल्य प्रति आना २५ लाख मात्र/ बिस्तृत लोकेशन को लागि माथिको map of the area मा जानु होला/
This listing has been posted at 19/05/2017 and updated at 19/05/2017.