FAST BUYING, SELLING & RENTING, CALL @ 9841570333, 9851065187

Listing ID: 6118
Viewed: 1441 times
0-3-1-1 land for sale at Chhaling, Bhaktapur !

Per Aana: Rs 60,000

Listed by: www. homektm.com

Mobile: 9801117335, 9751002347

Email this listing to agent

City: Bhaktapur
District: Bhaktapur
Address: Chhaling
Land Type: Residential
Neighborhood: Kharipati
Country: Nepal
Per aana: Rs 60,000
Elevation: North
Land size: 0-3-1-1
Access road width : 20 ft.
Status: Active
Per Ropani/Kattha: Call For Price
Full Address: Chhaling, Bhaktapur
Full Description:
भक्तपुर कमलविनायकदेखि पुर्बतर्फ खरीपाटि हुदै उत्तर तर्फ, कमल विनायकबाट करिब ३ किलोमिटरको दुरीमा ०-३-१-१ ( तीन आना १ पैसा १ दाम ) को टुक्रा घडेरी बिक्रीमा छ |
बिशेषताहरु

१. चारकुना मिलेको रुमाल आकारको घडेरी |
२. २० फिटेको प्लात्टिंग बाटो |
३. उत्तर मोहोडा |
४ . बिधुत लाइन प्रसारण भैसकेको, ( मात्र बिधुत पोलिंग गर्न गरेर लाइन लिन बाकी )
५ . कालोपत्रे बाटो प्लात्टिंग एरियामा पुगेको
६. खानेपानीको श्रोत भएको ठाउँ |
७ . प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथ ( आउटर रिङ्ग रोड़बाट) भित्रपट्टि नै पर्ने ठाउँ |
८ . द्रुतगति बिकसित हुने सम्भावित ठाउँ |
९. मूल्य प्रति आना रु ६,०००००/
१० . आबासको निमित्व अतन्त्य रमणीय ठाउँ |

|

 कृपया कल गर्दा लिस्टीङ्ग नम्बर भन्नुहोला:-:-  Listing No 6118                               

Contact Raju Limbu  9801117335 / 9851117335


This listing has been posted at 18/05/2017 and updated at 18/05/2017.