FAST BUYING, SELLING & RENTING, CALL @ 9851231050, 9851065187

Viewed: 100 times, Listing ID: 6116
Two Flats on rent at Basundhara, Kathmandu !

Rent: Rs 50,000

Listed by: www. homektm.com

9802070333

Mobile: 9801117335, 9751002347

Email this listing to agent
City: Kathmandu
District: Kathmandu
Address: Basundhara
Baths: 2
Floors: 2
Rental Type: Flat-system
Country: Nepal
Elevation: North-West
Rent: Rs 50,000
Access road width : 20 ft.
Status: Active
Full Address: Basundhara, Kathmandu !
Full Description:
काठमाडौँ बसुन्धरामा आधुनिक फलाट सिस्टमको घरको ग्राउण्डफ्लोर र फस्टफ्लोरमा गरि जम्मा ८ कोठा र २ बाथरुम छन् | पार्किङ्ग प्रसस्तै छ | घर अघाडी सार्बजनिक खुला ठाउँ भएकोले ६, ७ कारहरु पार्किङ्ग गर्न सकिन्छ | यी फलाटहरु मेनपावर अफिस वा अरु कुनै प्राइभेट अफिसको लागि उपयुक्त हुन्छ | मासिक भाडा रु ५०,०००/ ्र 
 कृपया कल गर्दा लिस्टीङ्ग नम्बर भन्नुहोला:-:-  Listing No 6116                              

Contact Raju Limbu  9801117335 / 9851117335


This listing has been posted at 15/05/2017 and updated at 16/05/2017.