FAST BUYING, SELLING & RENTING, CALL @ 9851231050, 9851065187

Viewed: 1120 times, Listing ID: 6023
Flat System House For Sale @ Bhaisepati!

Price: Rs 17,000,000

Listed by: Prakash Subba

9802070333

Mobile: 9802070333, 9851231050

Email this listing to agent
City: Lalitpur
District: Lalitpur
Address: Bhaisepati
Beds: 5
Baths: 2
Floors: Two and half
Country: Nepal
Age Of Home: New
Price: Rs 17,000,000
Elevation: South-East
Home Type: Flat-system
Land size: 4 aana +
Access road width : 13 ft (end road)
Year Built: 2016
Status: Active
Full Description: A flat system home for sale at Bhaisepati Lalitpur
भैसेपाटी रेडियो टावर बाट तिखेदेवल रिङ्ग रोड आउने बाटो मा (नक्खुडोल भन्ने ठाउँ) मा तिनै तिर खुल्ला भेकको दक्षिण पूर्व मोहडा भएको,४ आना जग्गा मा बनेक्को नयाँ फ्लाट सिस्टम को घर बिक्रीमा छ/ भुइँ तल्ला मा २ वटा बेड रुम, हल, किचन र एउटा बाथ रुम छ/ पहिलो तल्लामा पनि भुइँ तल्ला जस्तै छ तर २ तर्फ़ बरन्डा छ/ सबै भन्दा माथि एउटा कोठा छ/ सानो सानो ३ वटा सम्म गाडी राख्न मिन्लने पर्किन पनि छ/
This listing has been posted at 16/01/2017 and updated at 16/01/2017.